SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI

Altın Karınca Ödülleri Değerlendirme Kriterleri arasında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları özel bir yer tutuyor. Başvuru sürecinde başvuranların projeleri ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında kuracakları ilgi ve ilişkiler, değerlendirme sürecinde puan kazandıracaktır.

 

2015 yılında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülke tarafından, 2030 yılı sonuna kadar ulaşılmak üzere Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kabul edilmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları altında 17 ana amaç ve bu amaçların altında da gerçekleştirilmesi gereken 169 hedef bulunmaktadır. “Aksiyon On Yılı” olarak tanımlanan 2030’a kadar olan süreçte bu hedeflerin hepsi gerçekleştirilerek aşırı yoksulluğun sona erdirilmesi, eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele edilmesi ve iklim değişikliğinin ve etkilerinin düzeltilmesinin mümkün kılınması amaçlanmaktadır.

 

Bu minvalde “Aksiyon On Yılı”nda yerelde gerçekleştirilecek projelerin küresel ortak amaçlara hizmet etmesi ve SKA’lar ile uyum içerisinde olması hem bölgesel, hem ülkesel, hem de küresel ölçekte büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple, Altın Karınca Ödülleri kapsamında başvuru yapılacak projelerin amaç ve çıktılarının SKA’lar kapsamındaki ilişkisini tanımlamak, küresel gündem ve ortak hedeflere ulaşma sürecinde yerelde yapılan çalışmaları izlemek ve geliştirmek açısından önemli bir adım olacaktır.

 

Bir proje tek bir amaca hizmet ediyor olabileceği gibi birden fazla amaç ile de ilişkili olabilir. Bu nedenle tüm SKA ve bağlı hedeflerin okunarak benimsenmesi önem taşımaktadır. Bu kapsamda, 17 SKA ve 169 alt hedefin incelenmesi tavsiye edilir. Projeler birden fazla amaç ve hedefle ilişkili olabilir ancak en çok ilgisi olduğu düşünülen 3 amaç ile ilişki kurulması gerekmektedir.

 

SKA’lar ve altında yer alan hedefler hakkında detaylı bilgiye ulaşılabilecek önemli linkler aşağıda paylaşılmıştır: