Başvuru Süreci

Başvuru Şartları
 • Altın Karınca Ödülleri'ne Marmara Belediyeler Birliğine üye belediyeler başvurabilir.
 • Projeler 1 Ocak 2020 veya sonrasında tamamlanmış olmalıdır. Proje bitiş tarihi bu tarihten önce olan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Projelerin en az bir etabının tamamlanmış olması gerekmektedir. Ancak bütün etapları tamamlanmış projelerin daha avantajlı konumda olabileceği unutulmamalıdır.
 • Daha önceki yıllarda Altın Karınca Ödülü almış projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Daha önceki yıllarda Altın Karınca Ödülleri'ne başvurmuş ancak ödül almamış projeler diğer şartları sağladıkları takdirde Altın Karınca Ödülleri 2022'ye başvurabilirler.
Nasıl Başvuru Yapılır?
 • Tüm başvurular www.altinkarinca.com.tr internet sitesi üzerinden online olarak alınır.
 • Siteye, belediye adına proje yüklemekle sorumlu kişi “Yükleyen Kişi” olarak anılacaktır. İlgili internet sitesinde “Yükleyen Kişi Başvurusu Yap” butonuna tıklandığında internet sitesi başvuranları yönlendirecektir.
 • Yarışmaya katılacak her belediye en az 1, en fazla 10 yükleyen kişi atayabilir.
 • Belediyeler yarışmaya her bir proje kategorisinde en fazla 2 proje olmak üzere toplamda maksimum 20 proje ile başvurabilir. Başvurulacak projeler konusunda belediyeler kendi içlerinde önceliği belirlemelidir. Başvuru sayısına ve proje kategorisine bakılmaksızın her belediye en fazla 2 projesiyle ödüllendirilebilir.
 • Üye belediyelere bağlı kuruluşlar ve iştirakler, ancak bağlı bulundukları belediye adıyla başvuru yapabilir ve ilgili belediyenin kontenjanını kullanır.
Başvuru Dosyaları Nelerdir?
 • Projeyi anlatan sesli bir videonun hazırlanıp gönderilmesi zorunludur. Video, değerlendirme aşamasında en önemli başvuru materyallerden biri olarak kabul edilecektir.
 • Video süresi en fazla 3 dakika olmalıdır.
 • Bu videoda, projeye dair temel bilgiler; belediyenin adı, projenin adı, projenin başlama tarihi, projenin bitiş tarihi veya bitmesi planlanan tarihi belirtilmelidir.
  Ardından, projenin bütçesi ve bu bütçenin kaynakları, projenin amacı ve önemi, projenin bölgeye, şehire ve belediyeciliğe katkısı ve başka yerlerde uygulanabilirliği, projenin sürdürülebilir bir proje olup olmadığı, projenin özgünlüğü, projenin neden ödüllendirilmesi gerektiği aktarılmalıdır. Hazırlanacak videoda, yukarıda bahsedilen mecbur bilgilerin dışında uygun görülen diğer hususlardan bahsedilebilir.
 • Tanıtım videosu, profesyonel montajlanmış bir çalışma olabileceği gibi, herhangi bir kamera karşısında çekilen amatör bir çalışma (Videonun algılanmasında olumsuz etkiler oluşturmadığı sürece) olabilir. Video çalışmasının amatör veya profesyonel olması, değerlendirme aşamasında olumlu veya olumsuz bir etki oluşturmayacaktır.
 • Hazırlanacak videonun teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

  • Video, sıkıştırılmamış mov veya mp4 formatında veya sıkıştırma kullanılacaksa da güncel formatlarda işlenmelidir. Sıkıştırılmış videodaki ses formatı ise mp3 veya aac olarak seçilmelidir.
  • Videodaki görüntü en az 1280 × 720 px boyutunda, 25 fps frekansında ve 2000 kbps çözünürlüğünde (bitrate) olmalıdır. Videodaki ses en az 128 kbps, 44.100 khz ve 2 kanal stereo özelliklerinde olmalıdır.
  • Videolardaki görüntü ve ses kalitesi, anlaşılmazlığa ve karışıklığa mahal vermemelidir. İçeriğin algılanmasına engel olabilecek konular değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  • Yarışmaya katılan belediye, bulunmasında yarar gördüğü diğer dijital materyallere başvuru sırasında ayrıca yer verebilir. Dijital olmayan ve sisteme yüklenemeyecek nitelikteki materyaller başvuru aşamasında kabul edilmeyecektir.
  • Tüm dosyaların, bütün bilgisayarlarda açılabilecek genel (standart) formatlarda olmasına özen gösterilmelidir.

 • Başvurusu yapılan projeye dair en az 7, en fazla 20 adet yüksek çözünürlüklü fotoğraf eklenmelidir.
 • Başvuru yapan proje ekipleri, süreçle ilgili sorularını sadece Başvuru Rehberi'nde belirtilen Altın Karınca Ödülleri iletişim ekibine iletmelidir.
 • Proje başvurularının kabulü 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 23:59’da sona erecektir.
 • Başvuru Rehberinin dijital (.pdf) formatı www.altinkarinca.com.tr internet sitesinden temin edilebilir.
Değerlendirme

Projeler, MBB’nin belirlediği bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Jüri üyeleri, belediyecilik ve şehircilik alanlarında teorik ve pratik uzmanlığı bulunan akademisyenler, bürokratlar ve uygulamacılardan oluşur.

Jüri, projeleri aşağıdaki kriterlere göre değerlendirecektir:

 • Projenin Şehir ve Belediye Gelişimine Katkısı
 • Projenin Özgünlüğü ve Getirdiği Yenilikler
 • Projenin Diğer Belediyelerde/Şehirlerde Uygulanabilirliği
 • Projenin Hazırlık, Finansman ve Uygulama Sürecinde Kişi ve Kurumlardan Alınan Katkılar
 • Projenin Sürdürülebilirliği
 • Projenin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlar
Sonuçların Duyurulması ve Ödüllendirme

Sonuçlar, 2022’nin son çeyreği içerisinde, İstanbul’da yapılacak bir ödül töreniyle kamuoyuna ilan edilecektir. Ödül töreni tarihi www.altinkarinca.com.tr üzerinden duyurulacaktır. MBB, ödüllendirme süreci ile ilgili herhangi bir hususu, sonuçların duyurulma ve ödüllerin verilme tarihini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Not: Sürecin objektif olarak yürütülmesi için MBB Altın Karınca ödüllendirme sürecine özgü olmak üzere herhangi bir sponsorluk ve maddi desteği kabul etmeyecektir.

Üst Yazı Örneği

Ekte verilen üst yazı örnek olup resmi yazınız “Altın Karınca 2022” adıyla düzenlenen yarışma için uygun şekilde yeniden yazılmalıdır.

Üst Yazı Örneğini İndir