Başvuru Süreci

Başvuru Şartları
 • Altın Karınca’ya sadece Marmara Belediyeler Birliğine üye belediyeler başvurabilir.
 • Başvuru yapacak projeler, herhangi bir yılda başlayıp etkisi hâla devam eden projeler olmalıdır.
 • Başvuru yapacak ve etaplar hâlinde gerçekleştirilmekte olan bir proje bütünüyle faaliyete geçmediyse, herhangi bir etabının bağımsız olarak %100 bitmiş olması gerekmektedir. Ancak, projelerin faydalanıcılara etkisi bağlamında yapılacak değerlendirmelerde, katılım sağlayacak projelerden tamamlanmış ve etkisi devam ediyor olanların, henüz %100 tamamlanmamış projelere göre daha avantajlı konumda olabileceği unutulmamalıdır.
 • Daha önceki yıllarda Altın Karınca Ödülü almış projeler Altın Karınca 2020'ye başvuramaz.
 • Daha önceki yıllarda Altın Karınca'ya başvurmuş ancak ödül almamış projeler diğer şartları sağladıkları takdirde Altın Karınca 2020'ye başvurabilirler.
 • Tüm başvurular www.altinkarinca.com.tr internet sitesi üzerinden online olarak alınacaktır.
 • Siteye, belediye adına proje yüklemekle sorumlu kişi “Yükleyen Kişi” olarak anılacaktır. İlgili internet sitesinde “Yükleyen Kişi Başvurusu Yap” butonuna tıklandığında internet sitesi, başvurucuları uygun bir şekilde yönlendirecektir.
 • Yarışmaya katılacak her belediye, en az 1, en fazla 10 yükleyen kişi atayabilir.
 • A, B ve C idari kategorisinde yer alan belediyeler, her bir proje kategorisinde en fazla 2 proje ile yarışmaya başvurabilir. D ve E idari kategorisinde yer alan belediyeler ise, her bir proje kategorisinde en fazla 4 proje ile yarışmaya başvurabilir. Üye belediyelere bağlı kuruluşlar ve iştirakler, ancak bağlı bulundukları belediye adıyla başvuru yapabilecek ve ilgili belediyenin kontenjanını kullanacaklardır.
 • Projeyi anlatan en az 2 dakikadan, en fazla 5 dakikadan oluşan bir sesli videonun hazırlanması zorunludur. Bu videoda, projeye dair temel bilgiler; belediyenin adı, projenin adı, projenin başlama tarihi, projenin bitiş tarihi veya bitmesi planlanan tarihi, projenin bütçesi ve bu bütçenin kaynakları, projenin amacı ve önemi, projenin bölgeye, şehre ve belediyeciliğe katkısı ve başka yerlerde uygulanabilirliği, projenin sürdürülebilir bir proje olup olmadığı, projenin özgünlüğü, projenin neden ödüllendirilmesi gerektiği anlatılacaktır.
  • Hazırlanacak videoda, yukarıda bahsedilen mecburi bilgilerin dışında uygun görülen diğer hususlardan bahsedilebilir. Ayrıca, proje anlatımını destekleyici başka videolar, görseller, sunumlar ve tanıtıcı metinler eklenebilir. Bu video, değerlendirme aşamasında jüri için en önemli materyallerden biri olacaktır.
  • Tanıtım videosu, profesyonel montajlanmış bir çalışma olabileceği gibi, herhangi bir kamera karşısında çekilen amatör bir çalışma (çekimin kalitesi, videonun algılanmasında olumsuz etkiler oluşturmadığı sürece) olabilir. Önemli olan, projenin açık ve sade bir şekilde anlatılmasıdır. Video çalışmasının amatör veya profesyonel olması, değerlendirme aşamasında olumlu veya olumsuz bir etki oluşturmayacaktır.
  • Hazırlanacak videonun teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
   • Video, sıkıştırılmamış mov veya mp4 formatında veya sıkıştırma kullanılacaksa da güncel formatlarda işlenmelidir. Sıkıştırılmış videodaki ses formatı ise mp3 veya aac olarak seçilmelidir.
   • Videodaki görüntü en az 640x480 px boyutunda, 25 fps frekansında ve 2000 kbps çözünürlüğünde (bitrate) olmalıdır. Videodaki ses en az 128 kbps, 44.100 khz ve 2 kanal stereo özelliklerinde olmalıdır.
   • Videolardaki görüntü ve ses kalitesi, anlaşılmazlığa ve karışıklığa mahal vermemelidir. Anlam karmaşasına neden olabilecek konular değerlendirme dışı bırakılacaktır.
   • Yarışmaya katılan belediye, bulunmasında yarar gördüğü diğer dijital materyallere başvuru sırasında ayrıca yer verebilir. Dijital olmayan ve sisteme yüklenemeyecek nitelikteki materyaller başvuru aşamasında kabul edilmeyecektir.
   • Tüm dosyaların, bütün bilgisayarlarda açılabilecek genel (standart) formatlarda olmasına özen gösterilmelidir.
 • Başvuru yapan proje ekipleri, süreçle ilgili sorularını sadece Başvuru Rehberi'nde belirtilen Altın Karınca 2020 iletişim ekibine iletmelidir.
 • Proje başvurularının kabulü 1 Eylül 2020 Salı günü saat 23:59’da sona erecektir.
 • Başvuru Rehberi’nin dijital (.pdf) formatı www.altinkarinca.com.tr internet sitesinden temin edilebilir.
Değerlendirme

Projeler, MBB’nin belirlediği bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Jüri üyeleri, belediyecilik ve şehircilik alanlarında teorik ve pratik uzmanlığı bulunan akademisyenler, bürokratlar ve uygulamacılardan oluşur.

Jüri, projeleri aşağıdaki kriterlere göre değerlendirecektir:

 • Projenin, belediye ve şehir gelişimine katkısı
 • Projenin getirdiği yenilikler
 • Proje finansmanında alternatif yöntem ve kaynaklardan yararlanma düzeyi (borçlanma hariç)
 • Projenin diğer belediyelerde/şehirlerde ilham alınma düzeyi (şehir, bölge, ulusal, uluslararası ölçeklerde)
 • Projenin hazırlık sürecinde ilgili kişi veya kurumlardan katkı alma düzeyi (projenin katılımcılık düzeyi)
 • A. Projenin çevresel, ekonomik ve sosyal açılardan sürdürülebilirlik düzeyi
  B. Projenin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangisi/hangileri ile ilgili/ilişkili olduğu.
Sonuçların Duyurulması ve Ödüllendirme

Sonuçlar, 2020’nin son çeyreği içerisinde, İstanbul’da yapılacak bir ödül töreniyle kamuoyuna ilan edilecektir. Ödül töreni tarihi www.altinkarinca.com.tr üzerinden duyurulacaktır.

MBB, ödüllendirme süreci ile ilgili herhangi bir hususu, sonuçların duyurulma ve ödüllerin verilme tarihini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Not: Sürecin objektif olarak yürütülmesi için MBB Altın Karınca ödüllendirme sürecine özgü olmak üzere herhangi bir sponsorluk ve maddi desteği kabul etmeyecektir.

Üst Yazı Örneği

Ekte verilen üst yazı örnek olup resmi yazınız “Altın Karınca 2020” adıyla düzenlenen yarışma için uygun şekilde yeniden yazılmalıdır.

Üst Yazı Örneğini İndir